dødsbo

Få advokathjælp til behandling af dødsbo

Ved dødsfald venter der typisk en hård tid for de pårørende. På trods af sorgen er der nemlig en lang række ting, som man bliver tvunget til at forholde sig til. Det gælder ikke mindst begravelsen, men selv når den er overstået står spørgsmålet tilbage om, hvad der skal ske med den afdødes dødsbo. For den sørgende kan det føles som en lang og uoverskuelig proces, når man bare gerne vil have ro og fred til at bearbejde tabet. Derfor tilbyder Danske Arveretsadvokater at hjælpe med behandlingen af dødsboet. Vil du være sikker på, at alt går rigtigt til? Så læs med her og se, hvordan Danske Arveretsadvokater kan hjælpe.

Har du hørt om Danske Arveretsadvokater?

Hvis du har brug for hjælp til behandling af en sag om behandling af dødsbo, testamente, familieformue, arv eller lignende, så er det Danske Arveretsadvokater, du kan gå til. De er en forening af omkring 300 advokater, som alle er eksperter i de nævnte typer af sager. Det betyder, at de har en enorm viden om området og hurtigt kan skabe et overblik for dig om, hvordan dødsboet behandles mest hensigtsmæssigt. Der er nemlig rigtig mange forskellige måder, det kan foregå på. Hvis ikke man er bekendt med lovgivningen på det område, kan det dog virke forvirrende at sætte sig ind i. Derfor er det godt med en ekspert, som kender det juridiske landskab på forhånd.

Hvad sker der med et dødsbo?

Når arven skal fordeles, skal man først have overblik over boets værdigenstande og andet indbo. Det er skifteretten, som skal godkende og udlevere et sådan boskifte (hvor boets værdier fordeles blandt arvingerne). Før skifteretten har udstedt en attest, kan man altså ikke råde over dødsboets værdier. På den måde sikrer man, at arven fordeles korrekt, og at kreditorerne bliver betalt.

Hvordan skal boet skiftes?

Til boet er der tilknyttet en kontaktperson, og det er denne, som Skifteretten kontakter for at få en afgørelse på, hvordan boskiftet skal foregå. Det kan fx ske som boudlæg, ægtefælleudlæg, uskiftet bo, privat skifte m.m. Alle disse forskellige former kan have betydning for arvingerne og deres økonomi. Derfor er det vigtigt at vide, hvad boskiftet indebærer. Det er netop det, som en arveretsadvokat kan hjælpe dig med at finde ud af.

Vil du vide mere om Danske Arveretsadvokater eller bestille en uforpligtigende samtale? Så kontakt foreningen i dag.